Chứng nhận

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU KHI LỌC

Chất lượng nước được kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam:
QCVN 6-1:2010/BYT (Tiêu chuẩn nước uống đóng chai)

Nơi thử nghiệm:
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam.

Các tiêu chuẩn khác:
Tiêu chuẩn Hiệp hội nước Nhật Bản JIS S 3201
Tiêu chuẩn Hiệp hội lọc nước Nhật Bản JWPAS B 100

 

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC MÁY SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH & HÓA LÝ