Câu hỏi thường gặp

Công nghệ máy lọc nước

  • Máy lọc nước Kitz có gì đặc biệt?

  • Công nghệ lọc Màng sợi rỗng của Kitz Micro Filer là gì?

Tiêu chuẩn nước sạch

  • Nguồn nước máy theo tiêu chuẩn quy định

  • Tiêu chuẩn nước uống trực tiếp

Đối với lắp đặt, thay lõi lọc

  • Lắp đặt máy lọc nước có dễ không?

  • Thay lõi lọc có đơn giản không?

Cách thức thanh toán

  • Tôi có thể thanh toán bằng các hình thức nào?